cover page kivoon39.png

תיאום פגישה עם ירון אחר

בלי למצמץ:
לבחור סלוט פנוי ביומן ולשבץ את עצמך, מהר לפני ש(א)יגמר:

צריך ללחוץ על תאריך רצוי ביומן, ואז

לבחור את השעה המתאימה לך